Beskylder minister for innblanding i børsnotert selskap

Leave a comment

January 23, 2014 by AllKnol

iSKAFONO

(NO/EN) Den største private eieren, Adeian Noskwith, i det færøyske flyselskapet, Atlantic Airways, beskylder den færøyske næringsministeren for å ha blandet seg opp i selskapets vedtak. I vinter ble mangeårig direktør i Atlantic Airways, Magni Arge, sparket. Det er oppspillet til denne oppsigelsen som Noskwith nå reagerer på.

Han hevder, og viser til dokumentasjon, at styremedlemmer skulle velges etter en spesiell prosedyre, for å unngå innblanding fra utenforstående. Men denne prosedyren har Johan Dahl ikke fulgt da han satte in Nils Mortensen som styreleder, og da han satte inn et annet styremedlem. På Færøyene er det en offentlig hemmelighet at Johan Dahl i flere år har jobbet med å bli kvitt Magni Arge, og valget av Nils Mortensen til styreleder var en viktig del av denne planen.

Noskwith sier at politiske valg påvirker flyselskapets muligheter til å drive effektivt, og hevder at valgene til Johan Dahl gjør det dyrere å…

View original post 410 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: